Yin YangDe Chinese Geneeswijze is gebaseerd op de filosofie van Yin en Yang. Wil je iets begrijpen van de Chinese geneeswijze, dan moet je voldoende kennis hebben van dit concept. Yin en Yang komen voort uit het Taoisme. Het Taoïsme (levensfilosofie/godsdienst) gaat uit van een allesomvattend geheel. Alles wat in het universum aanwezig is is Tao (en vormt één geheel). Wij zijn als mensen in een geheel geplaatst van tegengestelde krachten: Yin en Yang. Niet alleen wij, maar alles in het universum is onderworpen aan de principes van Yin en Yang. Alles bevat op hetzelfde moment zowel Yin als Yang. De twee krachten beïnvloeden elkaar en zijn met elkaar in conflict; ze vormen samen een geheel en staan lijnrecht tegenover elkaar.

Het Yin/Yang symbool bestaat uit twee delen die elaar aanvullen tot een cirkel. De cirkel staat voor het geheel (TAO; waar de twee tegensgestelden uit voort komen. Aboluut Yin en absoluut Yang bestaat niet. In elk stukje Yin Yang deel (en omgekeerd). Het Yin Yang symbool laat dit duidelijk zien. Yin en Yang zijn samen een eenheid, maar in geval van onbalans kunnen ze elkaar vernietigen.

Een paar voorbeelden die deze processen demonstreren:
De dag is yang van karakter. Hangt samen met: de zon, licht, warmte, aktiviteit. De nacht is Yin van karakter. Hangt samen met: de aarde, donker, koude. Het "absolute Yinne moment" is om 12 uur 's nachts. Daarna komt er weer Yang in Yin. Steeds meer, tot 12 uur 's middags, waarna er weer Yin-invloeden in de Yang komen. We zien dat invloeden in elkaar over gaan: na 12 uur 's middags wordt de zon steeds minder fel; we gaan richting schemering, enz..


Op dezelfde manier zien we de zomer (via de herfst) overgaan in de winter, op activiteit volgt rust (en rust ondersteunt activiteit: Yang heeft Yin nodig).

We zien zo de samenhang aan de hand van gewone voorbeelden. Kijken we naar ons zelf, dan weten we dat we van activiteit warm worden en van rust het kouder krijgen. Begrijpen wij die principes, dan ontdekken we vele samenhangende patronen. In de Chinese geneeswijzen helpen Yin en Yang ons ziekten te verklaren en bieden handvaten om te genezen. Als we naar een mens kijken, dan kunnen we ook ontdekken dat kenmerken van een deel vele malen op andere plaatsen weerspiegeld worden. Verandert een orgaan dan zal dit ook waarneembaar zijn op andere plaatsen in het lichaam (ogen, pols, voeten, tong). De Chinese geneeswijze maakt dankbaar gebruik van al deze kenmerken. De principes van Yin en Yang zijn het vertrekpunt bij een behandeling met Chinese geneeswijze. Daarna volgt een verdere differentiatie aan de hand van de meridianenleer, de vijf elementen, de Chinese leer van de organen enz.
DSCN9787